Thực tập cán bộ kỹ thuật do GV của Bộ môn Công trình Thép-Gỗ hướng dẫn